مهندسی فن آوری تجهیزات پزشکی– تجهیزات اتاق عمل

آشنایی اجمالی مهندسي فن آوري تجهیزات پزشکی– تجهیزات اتاق عمل

اشخاص آموزش ديده در اين رشته قابليت و توانايي هاي لازم جهت نگهداري ، كاليبراسيون ، تشخيص و برطرف كردن عيوب تجهيزات اصلي اتاق هاي عمل را كسب كرده و با اشتغال در بخش هاي اتاق عمل ، ارتباط مناسبي ميان فناوري هاي موجود در اتاق عمل (تجهيزات پزشكي )و كادر درماني را بوجود مي آورند .

بازار كار
1.كليه اتاق عمل هاي عمومي و تخصصي ،بيمارستاني و مراكز درماني
2.شركت هاي توليد كننده ،وارد كننده وخدمات دهنده تجهيزات اتاق عمل

© کلیه حقوق متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی خاتم الانبیاء (ص ) می‌باشد.