کارورزی (کارآموزی)

بسته آموزشی کارورزی 1

  1. آشنایی با بیمارستان، بخشهای درمانی و تجهیزات پرکاربرد
  2. آموزش اصول کار ،کاربری و نگهداری تا 5 دستگاه مهم بیمارستانی

  3. روانشناسی کسب و کار در حوزه تجهیزات پزشکی (شناخت موقعیت شغلی متناسب با شخصیت و ویژگی افراد)

  4. آشنایی با سیستم های اطلاعات بیمارستانی(HIS,PACS)

  5. حضور در بخش مهندسی پزشکی بیمارستان (4 جلسه)

  6. آشنایی با اصول تعمیر و نگهداشت تجهیزات (نت)

بسته آموزشی کارورزی 2

1- آشنایی با فضای کسب و کار در شرکت های تجهیزات پزشکی

2- آموزش اصول کار،کاربری و نگهداری تا 5 دستگاه مهم بیمارستانی

3- روانشناسی کسب و کار در حوزه تجهیزات پزشکی

4- آشنایی با اصول فروش و بازاریابی در شرکت های تجهیزات پزشکی

5- حضور در بخش های فروش و بازاریابی / خدمات پس از فروش یک شرکت تجهیزات پزشکی(4 جلسه)

6- آشنایی با اصول تعمیر و نگهداشت تجهیزات (نت)

سایر نکات

  • اعطا مدرک معتبر در پایان هر دوره علاوه بر تایید نمره کارورزی

  • برگزاری دوره ها توسط اساتید مجرب

  • آموزش دستگاهها بـا انتخـاب دانشگاه بر اسـاس شرایـط و امکانات
الکترو شوک الکتروکوتر پالس اکسیمتر بلد گز ECG
پمپ سرنگ پمپ سرم ماشین بیهوشـی چراغ اتاق عمل
ونتیلاتور الایزا سانتریفیوژ مانیتور علائم حیاتی بیمار