معاونت پژوهشی

نام: فاطمه

نام خانوادگی: محمدی

پست سازمانی: مدیر گروه و معاونت پژوهشی

کدمدرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی: 900617313

سوابق تحصیلی

 • دانشجوی دکتری، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گذراندن آزمون جامع و تصویت موضوع رساله دکتری.
 • کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت سیستم بیوفیدبک ارتباط قلبی براساس پسخور سیگنال قلبی شبیه سازی شده فرد فرستنده، با معدل کل 18/5.
 • کارشناسی، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، عنوان رساله: »طراحی و ساخت دستگاه پمپ سرنگ Infusion Pump، با معدل کل 15/8.
 • دیپلم، رشته ریاضی- فیزیک، دبیرستان معلم (فرهنگیان)، ناحیه 1 شیراز.

سوابق اجرایی

 1. عضو شورای آموزشی دانشگاه علمی کاربردی خاتم الانبیا (ص) در سال 1395
 2. مدیر گروه رشته های مهندسی فناوری تجهیزات پزشکی و کاردان فنی تجهیزات پزشکی دانشگاه علمی کاربردی خاتم الانبیا(ص) از سال 1392
 3. مدیر گروه رشته تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش های تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی، تجهیزات اتاق عمل، تجهیزات استرلیزاسیون و کنترل عفونی دانشگاه جامع علمی کاربردی علوم پزشکی شیراز مرکز کوار، در سال های 92-1390
 4. عضو کمیته تدوین برنامه و سرفصل دروس دوره مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی در سال 1393 و برنامه و سرفصل دروس دوره مهندسی فناوری تجهیزات پزشکی اتاق عمل در سال 1394 در دانشگاه علمی اربردی خاتم الانبیا (ص).
 5. بازنگری مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی فنی رشته تجهیزات پزشکی گرایش های تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی و تجهیزات اتاق عمل، وزارت علوم و تحقیقات، شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی- کاربردی، 1391.
 6. عضو پیوسته انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور.

سوابق تدریس دانشگاهی

 1. دانشگاه علمی کاربردی خاتم الانبیا )ص(، رشته های تجهیزات پزشکی، تدریس دروس: مدارها و ماشین های الکتریکی- الکترونیک کاربردی و آزمایشگاه- اصول کارو کارکرد دستگاه های آزمایشگاهی 1 و 2 – مدارهای منطقی و میکروکنترلر و آزمایشگاه – تجزیه و تحلیل سیستم ها – تجهیزات ازمایشگاه بیوشیمی و اصول کارکرد – پروژه و … از سال 1391.
 2. دانشگاه جامع علمی- کاربردی کوار وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رشته کاردانی نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی، تدریس دروس: کاربینی- کارورزی – مدارها و ماشین های الکتریکی- الکترونیک کاربردی و آزمایشگاه- اصول کار و کارکرد دستگاه های آزمایشگاهی 1، 2 و 3 از سال 1389.
 3. دانشگاه پیام نور شیراز، رشته کارشناسی مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع، تدریس دروس مبانی برق- مبانی الکترونیک و آزمایشگاه مبانی برق از سال 1390.

مدارك و دوره های آموزشی

 1. شرکت در دوره آشنایی با ملزومات مصرفی پزشکی، انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی، 1395. • مدرك زبان IAUEPT، دانشگاه آزاد اسلامی، 1392.
 2. شرکت در اولین کنفرانس ملی آشوب، فرکتال و سیستم های پیچیده، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 1390.
 3. گواهی نامه ثبت اختراع تحت عنوان سیستم بیوفیدبک ارتباط قلبی، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، سال 1389.
 4. شرکت در هفدمین کنفرانس مهندسی پزشکی اصفهان، عنوان مقاله ارائه شده: »اثر سیگنال ECG شبیهسازی شده به صورت تحریک الکتریکی بر روی سیگنال HRV«، سال 1389.
 5. شرکت در هفدمین کنفرانس مهندسی پزشکی اصفهان، عنوان مقاله ارائه شده: »بررسی پارامترهای خطی و غیرخطی سیگنال HRV در هنگام تماس دست دوستان صمیمی«، سال 1389.
 6. شرکت در کارگاه آموزشی »بیوفیدبک و نروفیدبک«، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1388.
 7. مدرك زبان MHLE، دانشگاه علوم پزشکی، سال 1388. • شرکت در همایش پروژه های برتر دانشجویان دانشگاه آزاد، طراحی و ساخت پمپ سرنگ، 1385.
 8. دوره کارآموزی1، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بررسی صحت عملکرد کلیه دستگاههای موجود در آزمایشگاه فیزیک پزشکی.
 9. دوره کارآموزی2، بیمارستان قمربنی هاشم )ع(، تهیه گزارش از نحوه کالیبراسیون و نگهداری دستگاههای موجود در بیمارستان.

مطالعات و تحقیقات

 1. بررسی رفتار آشوبگونه و آنالیز غیرخطی سیگنال HRV، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران، 1392.
 2. بررسی روش های محاسبه طیف نمای لیاپانوف یک سیستم دینامیکی از روی سری زمانی مشاهدات، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران، 1392.
 3. ارائه مقاله تشخیص تماس فیزیکی (دست دادن) براساس پارامترهای فرکانسی سیگنال HRV با استفاده از سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی ANFIS ، در سیزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، دانشگاه آزاد واحد قزوین، 1392.
 4. ارائه سمینار ”Frequent Patterns Mining“، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران، 1390.
 5. ارائه سمینار مروری بر چند شبکه SOM گسترش یافته، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، 1390.
 6. ارائه سمینار تحت عنوان سیستمهای بیوفیدبک در درمان بیماران مبتلا به صرع و فشارخون بالا، دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران، سال 1387.
 7. بررسی دستگاه پمپ سرنگ طراحی شده و ایجاد تغییراتی در آن به منظور به تولید رساندن این دستگاه در کشور با هزینه های مناسبتر.
 8. تحقیق و ارائه سمینارهایی در موارد دستگاههای MRI، هیپنوتیزم و استفاده آن در پزشکی، دستگاه اسپکتروفتومتر، استاندارهای پزشکی و ایمنی اتاق عمل، ساخت دستگاه گونیامتر آرنج.
 9. همکاری با شرکت تجهیزات پزشکی فن آوران پیشرفته پزشکی، مطالعه بخش های الکترونیک تجهیزات اتاق عمل و قسمت های مکانیکی تخت های بیمارستانی.

افتخارات

 • رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی (گرایش بیوالکتریک) در سال 1386.
 • رتبه اول و دانشجوی ممتاز در 4 ترم متوالی دوره کارشناسی ارشد با معدل 18/5.
فاطمه محمدی
© کلیه حقوق متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی خاتم الانبیاء (ص ) می‌باشد.