تقویم آموزشی تابستان سال تحصیلی ۱۳۹۸ دانشگاه علمی کاربردی خاتم الانبیاء (ص)

تابستان ۱۳۹۸  انتخاب واحد ۱۵ تیر ماه الی ۲۰ ام تیرماه ۱۳۹۸
شروع کلاس ها ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸
پایان کلاس ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
امتحانات ۲ شهریور لغایت ۹ ام شهریور ۱۳۹۸