بازدید دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی خاتم الانبیاء (ص) از نمایشگاه ایران هلث در خرداد ماه ۱۳۹۸

بازدید از نمایشگاه ایران هلث