برگزاری دوره CSSD (آموزش استریلیزاسیون و نگهداشت تجهیزات مربوطه) دانشگاه علمی کاربردی خاتم الانبیاء (ص)

برگزاری دوره کوتاه مدت (آزاد) لیزر در دانشگاه علمی کاربردی خاتم الانبیاء (ص) – خرداد ماه ۱۳۹۸

بازدید دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی خاتم الانبیاء (ص) از نمایشگاه ایران هلث در خرداد ماه ۱۳۹۸

بازدید از نمایشگاه ایران هلث

گردهمایی مسئولان فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران شرق

گردهمایی مسئولان فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران شرق با حضور مسئولان فرهنگی دانشگاه ها برگزار گردید.