معرفی ریاست

 اطلاعات شخصی

نام: نصراله

نام خانوادگی: نصر

سمت: ریاست دانشگاه

آدرس پست الکترونیکی: manager@khatam-uast.ir

 

تحصیلات و توانایی های علمی

 • دکتری تخصصی PhD انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

 

تجارب حرفه ای در رشته مربوطه :

 • مدرس گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی: 1392 تا کنون؛
 • مدرس گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی: 1391؛
 • مدرس گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد از 1389 لغایت 1390؛
 • عضو شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان: 1389؛
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان: 1389؛
 • استاد راهنمای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان: 1389؛
 • مسئول آمار در بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) از سال 1387 تا کنون؛
 • کارشناس آمار در موسسه حمایت از کودکان با ناهنجاری های مادرزادی(محکم)از سال 1385 لغایت1386؛
 • و…

تالیف کتاب

 • کتاب “فناوری اطلاعات در سلامت” میرماه، تهران، 1392.
 • کتاب”مقدمه ای بر سیر توسعه و تحول بیمارستان خاتم با رویکردی بر برنامه ریزی استراتژیک“، میرماه، تهران، 1390.
 • و…

مقالات:

 • Article: “A review of Developed Information Systems for Pain Management in Patients with Spinal Cord Injury’, Acta Medica Mediterranea, 2017, 33: 237, Authors: NASROLAH NASR HEIDARABADI, REZA SAFDARI, MARJAN GHAZI SAEIDI, PIRHOSSEIN KOLIVAND, SHAHRAM TAHMASBIAN, LALEH HAKEMI.
 • Article: “Comparing performances of intelligent classifier algorithms for predicting type of pain in patients with spinal cord injury”, Electronic Physician, July 2017, Volume: 9, Issue: 7, Pages: 4847-4852, Authors: “Nasrolah Nasr HeidarAbadi, Laleh Hakemi, Pirhossein Kolivand, Reza Safdari, Marjan Ghazi Saeidi.
 • Article:” The Importance of Automated Systems for Information Gathering and Decision-Making Support for The Pain Management in Patient with Spinal Cord Injury”. Shefayekhatam journal, ISC, issue 4, no 3. 2016, Authors: Nasrolah Nasr Heydarabadi , Reza Safdari, Marjan Ghazi Saeedi, Arash Rahman, Laleh Hakemi, Peirhossein Kolivand, Mobin Shaterian.
 • Article: “Design of an intelligent system to detect type of pain using artificial neural network for patients with spinal cord Injury in Shefa Neuroscience Research Center”, INDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, IAJPS 2017, 4(09), 2748-2754 Authors: Nasrolah Nasr HeidarAbadi, Reza Safdari, Peirhossein Kolivand, Amir Javadi, Azimeh Danesh Shahraki, Marjan Ghazi Saeidi.
 • Article: “Acute Stroke Quality Registry System with Guideline Based Diagnosis for Intravenous Thrombolysis Monitoring”, International Journal of Scientific Study, July 2017, Vol 5, Issue 4, Azimeh Danesh Shahraki, Reza Safdari, Mojdeh Ghabaee, Jaleh Shoshtarian Malak, Nasrolah Nasr Heidarabadi.
 • Article: ‘The staffs’ understanding of the role of the health department website on health education in a university of medical sciences, Mehdi Kahouei,   Ali Mohammadi, Javad Zarei, Nasrollah Nasr Heidarabadi, Ali Valinejadi. Australasian Medical Journal (AMJ), 2017.
 • Article: “Conceptual Model of the Impacts of Quality Components of Health Department Website on Students’ Health Literacy in Semnan University of Medical Sciences”. Mehdi Kahouei, Ali Mohammadi, Javad Zarei, Nasrollah Nasr Heidarabadi, Ali Valinejadi. Electronic Physician, ISSN: 2008-5842, March 10, 2018.

مقاله “بررسی وضعیت سیستم اطلاعات مراقبت بهداشتی اولیه در مراکز بهداشتی درمانی استان تهرانفرخنده اسدی, اعظم السادات حسینی, حمید مقدسی, نصرالله نصرحیدرآبادی، مجله علمی پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت اصفهان، سال نهم، شماره 1، پیاپی 23: فروردین و اردیبهشت 1391.

 • مقاله ” مطالعه رویکرد ارزشیابی توصیفی در حیطه نظام آموزش عالی کشورنصرالله نصرحیدرآبادی، احمد عزیزی، حسن غریب نواز: مجله علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، 1386.

طرح های پژوهشی:

ردیف عنوان طرح تحقیقاتی  مصوب پست سال اجراء
1 تولید سیستم کمک تشخیصی برای بیماران مبتلا به ضایعه طناب نخاعی مجری اول 1395
2 بررسی مقایسه ای وضعیت سیستم اطلاعات بهداشتی مابین استان لرستان وتهران مجری اول 1389
3 بررسی کیفیت مستند سازی فرم گزارش پرستاری در بیمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد مجری اول 1390
4 تخمین تابع تولید بیمارستانهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی سالهای 1389-1390 ناظر و داور 1389
5 بررسی میزان آگاهی فراهم کنندکان مراقبت بهداشتی از جنبه های قانونی مدارک ناظر و داور 1389

 

توانایی و سابقه تدریس دروس برای رشته های فناوری اطلاعات سلامت به عنوان مدرس:

انفورماتیک پزشکی و سلامت

فناوری های اطلاعات سلامت

مدیریت و ارزیابی فناوری های اطلاعات

مدیریت سیستم های اطلاعاتی

سیستم های پشتیبان تصمیم

اصطلاحات پزشکی

اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها

آشنایی با سیستم های عامل و برنامه های کاربردی

مدیریت منابع اطلاعات سلامت

  

مقالات و سخنرانی ها در همایشها

 

ردیف سخنرانی ها و پوسترها
 1 ” سیستم های اطلاعاتی، اجزاء و انواع “ اولین همایش علمی دانشجویان پیراپزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پیراپزشکی، 1385
2  مطالعه تکنولوژی کارت هوشمند (Smart Cart ) و اهمیت آن در بهبود ارائه خدمات مراقبت­های بهداشتی اولین همایش منطقه ای مدیریت اطلاعات بهداشتی و مدیریت خدمات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 1386
3 نقش معماری سرویس گرا (SOA) در یکپارچه سازی سیستمهای اطلاعات مراقبت بهداشتی؛ چالشها و راهکارها اولین سمپوزیوم «بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسین»، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، 1389؛
 4 بررسی استانداردهای تکنیکی مورد استفاده در پزشکی از راه دورTele Medicine سومین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1386؛
5 پیاده سازی استراتژی شش سیگما بعنوان سیستم مدیریت کیفیت بیمارستان در جهت کاهش هزینه ها همایش تغییر ساختار اقتصاد بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش، 1389
6 Wireless systemعامل موثری در جمع آوری داده های real-time اولین همایش منطقه ای مدیریت اطلاعات بهداشتی و مدیریت خدمات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 1386؛
ریاست دانشگاه
© کلیه حقوق متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی خاتم الانبیاء (ص ) می‌باشد.