متقاضيان محترم، براي دانلود تقويم هاي آموزشي دانشگاه علمي كاربردي خاتم الانبياء (ص) مي توانيد از طريق لينك هاي ذيل اقدام فرماييد.